FotoStart forside
Annullér [x]

Bliv medlem    Log på    Upload   
Forside     Forum     Galleri     Guider     Køb/salg     Fototure

Regelsæt
GRUNDLÆGGENDE


§ 1.0 HOVEDFORMÅL


Formålet med FotoStart.dk er at give alle en nem og gratis indførelse i (digital) fotografering. Herunder tages der til en vis grad hånd om andre interessegrupper såsom 2D-software, edbudstyr mv.
Sitet er IKKE kommercielt; der tjenes udelukkende penge på sitet via bannerreklamer, idet alt administration og vedligeholdelse af dette forum gøres på frivillig basis.


§ 1.1 BIFORMÅL


FotoStart.dk søger endvidere at blive:
 • Fotointeresseredes foretrukne online mødested - uanset deres niveau
 • Et behageligt sted for alle fotointeresserede
 • En dynamisk side, sammensat af entusiastiske brugere på forskellige niveauer


  § 1.2a. BRUGEROPRETTELSE


 • Kun medlemmer kan skrive indlæg i forum'et - dette gælder både oprettelse og besvarelser af indlæg.
 • Alle kan blive oprettet (registeret) medlem her (såfremt de ikke af andre årsager er udelukket).
 • Der er ingen omkostninger af nogen art, forbundet med medlemskab.
 • Gæster kan kun læse - ikke poste indlæg! Gæster kan endvidere ikke benytte kommentargivning i galleriet, oprette/tilmelde sig fototure eller poste køb/salgs-opslag,


  § 1.2b. BRUGERNAVNE OG PROFILBILLEDE


 • Brugernavn må ikke indeholde ordene "Gæst", "Admin", "Mod" og lign., ej heller variationer på disse navne såsom "Admlnlstrator" og "M0derat0r".

 • Det er tilladt at bruge eks. "*.dk", "*.com" og lign. i brugernavnet, for at erklære sit tilhørsforhold til et givent website.

 • Brugernavne såvel som profilbillede/avatar må ikke være stødende i noget henseende.

 • Derudover gælder at man ikke må udgive sig for at være en anden person, eks. "Anders Fogh Rasmussen" - dette betragtes jvf. dansk lovgivning som dokumentfalsk.

 • For profilbilleder gælder, at man ikke må benytte animerede GIF-filer.


  § 1.2c. SLETNING AF BRUGER


  Sletning af bruger kan foregå via henvendelse til Administrator, Jakob Dam via Privat Besked.
 • Husk at slette dine billeder i galleriet først!
 • Husk at slette dine køb/salgs-opslag først!

  NB! Såfremt du har en større mængde billeder uploadet til galleriet og ønsker at blive slettet, kan du risikere at blive udelukket fra sitet så du ikke i fremtiden kan tilmelde dig igen! Dette sker i respekt til de mange brugere, der givet har brugt tid på at skrive kommentarer til dine billeder!


  § 1.3 SPROG & OMGANGSTONE


  Posteringer generelt skal overholde til enhver tid gældende lovgivning (for eks. injurier).

  Hetz og tilsvining af andre brugere er ikke tilladt. Der udvises almindelig høflighed og respekt for andre mennesker og meninger. Til gengæld må man frit i vurderinger af materiale bruge det sprog man finder nødvendigt, såfremt det ikke er personligt stødende for nogen, men udelukkende har relevans for det omdiskuterede materiale.
  "Flaming" (dvs. hård kritik i en stil der minder om hetz) generelt vil i værste tilfælde blive belønnet med IP ban.

 • Tænk over omgangstonen; Skriftsprog virker altid "hårdere" end talesprog.
 • Et godt råd er at bruge smilies, specielt hvis man skal give kritik.
 • Lad være med at kalde nogen for klamphuggere, medmindre de påviseligt har været ude at stjæle klamper. :)

  FotoStart.dk udviser meget nul tolerance for trolls (folk der bevidst søger at opildne skænderier, eks. ved at skrive personlig hetz imod andre); troll-indlæg vil derfor resultere i øjeblikkeligt og permanent ban af tilhørende brugerprofil.


  § 1.3a SKRIFT


  Man skal formulere sig så klart man kan. Smarte tegn, CAPS LOCK holdt nede osv. er ikke velset og kan, hvis brugeren ikke retter sig efter evt. henstillinger, udløse advarsler.

  Man skriver normalt - dvs. ikke noget med at blande små bogstaver, kapitæler og tal i én stor pærevælling (eks. L33T-sprog). Heller ingen SMS-forkortelser/slang.

  Eks.:
 • Jeg eR bAre sEj, ikK?
 • J3g 3r b4re s3j, 1k?
 • JEG ER BARE SEJ, IKKE?
 • J R SEJ, ik'?

  For at gøre det klart endnu engang, så er ovenstående skrivemåde ikke velset!


  § 1.3b INDHOLD


  Man må ikke linke til direkte pornografiske sider, ej heller andre der kan vække ekstreme anstød generelt.
  Links kan uden forudgående varsel blive fjernet af Administrator/Moderator.
  Husk at indholdet til enhver tid skal overholde resterende paragraffer i dette regelsæt samt gældende dansk lovgivning.


  § 1.4 SIGNATUR


 • Signaturens formål er at give andre brugere mere information om dig selv, eller på en let måde skabe en hurtig personificering af dig som karakter.

 • Signaturer må gerne indeholde hyperlinks såfremt disse ikke leder til ulovligt materiale jvf. dansk lovgivning samt FotoStarts generelle regelsæt.

 • Links til pornografisk materiale, herunder erotik, hører INGEN steder hjemme i signaturen heller!

 • Signaturen må IKKE indeholde billeder, reklame eller lovprisninger af produkter/selskaber (eller det modsatte).

 • Der er dog den særlige undtagelse at personer der skriver på vegne af et firma (deres eget eller ansat), må have lov til at skrive firmaets navn i signaturen, såfremt det har til formål at gøre et tilhørsforhold mere klart. Men ingen slogans!!!

 • Der må gerne må benyttes farver, fed skrift, kursiv skrift og understreget. Prøv dog så vidt muligt ikke at lave "Palles Cirkus" farver, da det kan virke generende for andre brugere.

 • Tekststørrelsen må ikke overstige "Normal" betegnelsen (svarer til størrelse 12)!!

 • Signaturer må maksimalt fylde 5 linjer!!

  Det er alene administrator og moderator der afgør om en signatur overholder de gældende hensigter omkring signatur - en bruger kan derfor godt få fjernet signaturen, hvis administrator/moderator skønner at den har stærkt upassende karakter.


  § 1.5 REKLAMER


  Der accepteres ikke reklamer på debatten i nogen form.

  Overtrædelse af denne regel kan resultere i uhæmmet brug af advarsler og evt. øjeblikkeligt ban.

  Idet hvert tilfælde vil blive taget op til vurdering kan man opleve forskelsbehandling. Der er eks. forskel på om en bruger et par gange vælger at poste links til sit eget website, og så et firma der spammer løs med "KØB NU - DET ER BILLIGT OG GODT".

  => Forskellen på reklame og almindelig anbefaling/link findes hovedsageligt i at såfremt man selv ejer det firma/website man linker til, så er det reklame.

  Man må dog gerne henvise til eget website hvis det sker sagligt og i forbindelse med evt. spørgsmål eller med henblik på kritik (eks. et indlæg hvor man efterspørger meninger på brugervenlighed/design for eget web).


  § 1.6 ADGANG TIL FEATURES


  Administratoren kan uden varsel lukke ned for features eller oprette nye.


  § 1.7 SLETNING AF INAKTIVE BRUGERE


  Administrator kan uden varsel slette brugere der i lang tid har været inaktive og indlæg der er forældede. Hverken brugere, billeder eller indlæg slettes automatisk.


  § 1.8 RETTIGHEDER OG AFGØRELSER


  Administratorer og moderatorer på FotoStart er ikke fejlfri.

  Du kan altså ikke komme tilbage med en selvskrevet reklamationsret i hånden og sige "arj, ham fotoklovnen siger jeg har sagt noget som at jeg ikke har sagt og nu kan jeg ikke sove om natten!"

  Moderatorer og Administratorer har inden for rimelighedens grænser ret til at leve efter: "Jeg vil gerne indrømme at jeg måske ikke altid har ret, men til gengæld tager jeg aldrig fejl". ;)

  Enhver twist mellem moderatorer/administratorer og brugere, afgøres via e-mail eller privat besked på siden.


  § 1.9 BIDRAG TIL DRIFT AF FOTOSTART.DK


  Alt her er gratis, og der tages ikke penge for nogle af de tjenester siden her udbyder.

  Ønsker man at bidrage økonomisk til driften kan man donere via PayPal:
  Klik her for at donere penge til FotoStart.dk


  § 1.10 HVEM BESTEMMER?


  Administrator og Moderatorer er denne sides opretholdere af dette regelsæt.


  § 1.11 DEBATTER OM AFGØRELSER?


  Eventuelle debatter om afgørelser skal foregå DIREKTE mellem bruger og Administrator/Moderator på mail eller PB, og IKKE offentligt i debatten. Det er under "Forslag til ændringer" dog tilladt at have principielle diskussioner om både FotoStart.dk's regelsæt samt indhold.

  ... ikke dermed sagt at der vil blive gjort noget alligevel - dette forum er oprettet på frivillig basis, og kører gratis...

  Administrator/ADMIN går under brugernavnet jakobdam.


  § 1.12 ÆNDRING AF REGLER


  Regelsættet som helhed kan til enhver tid ændres uden varsel. Dog vil dette altid fremgå af et indlæg fra administrator under "Generel information": Generel information
 • FORUM


  § 2.0 HOVEDFORMÅL MED FORUM'ET


  Forum'ets hovedformål er at brugerne kan:
 • Få hjælp fra andre såvel som hjælpe andre
 • Debattere diverse emner, primært fotorelaterede


  § 2.1 BIFORMÅL MED FORUM'ET


  FotoStarts forum tilstræber desuden:
 • At alle skal kunne færdes uden frygt for verbale overfald
 • En hyggelig stemning blandt alle, med fotografering som bindende led

  Husk; det er ikke altid at en nyankommen har mod på at læse de mange, mange indlæg der allerede er postet. Vær derfor overbærende hvis der spørges om noget der er spurgt om 100 gange før - og henvis evt. venligt med et link.

  Som erfaren bruger på siden, bør man hjælpe nyankomne fremfor at skræmme dem væk med "få fingeren ud og tag selv og søg efter tingene"-kommentarer.


  § 2.2 MEDLEMSSTATUS


  Efterhånden som man får postet indlæg i forum'et, stiger man i rangtitel:

  < 15 indlæg => Rang: Nyankommen
  15 < indlæg => Rang: Lærling
  30 < indlæg => Rang: Bruger
  50 < indlæg => Rang: Aktiv
  70 < indlæg => Rang: Veteran
  100 < indlæg => Rang: BURST MODE
  200 < indlæg => Rang: ULTRA BURST MODE
  500 < indlæg => Rang: SUPERBRUGER
  1000 < indlæg => Rang: TOPBRUGER
  2000 < indlæg => Rang: ELITEBRUGER

  Derudover er "Administrator" og "Moderator" de lovgivende elementer og opretholdere af denne bekendtgørelse.

  Eftersom forum'ets rangtitler ikke betyder en dyt, kan man efter forespørgsel også være heldig at få sin rangtitel ændret. :)


  § 2.3a INDHOLD: KÆDEBREVE OG SPAM


 • Kædebreve over PB medfører bortvisning.
 • SPAM af forum'et medfører bortvisning.


  § 2.3b INDHOLD: POLITISKE OG RELIGIØSE DEBATTER


 • Tråde hvis hovedformål er at lægge op til politiske og/eller religiøse debatter frabedes
 • Tråde omfattet af ovenstående kan og vil blive låst eller evt. slettet, uden forudgående varsel

  Oprindeligt var subforum'et "Frikvarter" tiltænkt til bl.a. sådanne debatter, men idet disse debatter er kommet til at fylde for meget på FotoStart.dk, har vi valgt at holde forum'et fri for disse debatter, således at der igen primært kommer et primært fokus på fotorelaterede emner.

  Det har intet at gøre med begrænsning af ytringsfriheden, men ligesom debatter om kameraer og fotoudstyr ikke hører sig hjemme på eks. nydebat.dk i en grad hvor forum'et domineres af disse emner, således bør politiske og religiøse debatter heller ikke dominere på en fotoside.


  § 2.3c INDHOLD: OFF-TOPIC / IRRELEVANTE INDLÆG


 • Grove tilfælde hvor debatten afspores kraftigt fra trådstarters intention, kan resultere i låsning af tråd.


  § 2.3d INDHOLD: ANMELDELSER


 • I forum'et for ANMELDELSER af udstyr, er det IKKE tilladt at linke til anmeldelser der forefindes andetsteds.
 • Anmeldelsen SKAL i sin fulde form, være at finde i selve forumindlægget.
 • Anmeldelser baseret på få linjers tekst efterfulgt af et udafgående link hvor anmeldelsen kan læses i sin fulde form, betragtes som reklame.


  § 2.4 MODERERING


  Administrator og Moderatorer kan til enhver tid redigere eller slette indlæg, hvis det skønnes at skribenten ikke overholder reglerne - eller blot findes upassende.

  Hvis Administrator/Moderator laver en ændring i et indlæg, skal vedkommende lave en bemærkning i indlægget, om der er foretaget redigering og hvorfor.


  § 2.5 FLYTNING AF INDLÆG OG TRÅDE


  Administrator og moderatorer kan til enhver tid flytte tråde og indlæg til andre subfora, hvis de skønnes mere relevante dér.


  § 2.6 DEBATTER OM AFGØRELSER?


  Eventuelle debatter om afgørelser skal foregå DIREKTE mellem bruger og Administrator/Moderator på mail eller PB, og IKKE offentligt i debatten. Det er under "Forslag til ændringer" dog tilladt at have principielle diskussioner om både FotoStart.dk's regelsæt samt indhold.

  ... ikke dermed sagt at der vil blive gjort noget alligevel - dette forum er oprettet på frivillig basis, og kører gratis...

  Administrator/ADMIN går under brugernavnet jakobdam.


  § 2.7 ÆNDRING AF REGLER


  Regelsættet kan til enhver tid ændres uden varsel. Dog vil dette altid fremgå af et indlæg fra administrator under "Generel information":
  Generel information
 • GALLERIET


  § 3.0 HOVEDFORMÅL MED GALLERIET


  Formålet med galleriet er at give FotoStarts brugere en måde at få vurderet deres billeder på af andre brugere, med henblik på at forbedre sig.


  § 3.1 BIFORMÅL MED GALLERIET


  Der tilstræbes desuden at:
 • Et så bredt omfang af billeder som muligt skal kunne vises, så længe de ikke strider imod dette regelsæt
 • Folk skal kunne kommentere billeder på sober vis, UDEN at uploader bliver fornærmet over saglig kritik!
 • Alle skal have mulighed for at lære noget af såvel som i galleriet!


  § 3.2 HVEM KAN SE GALLERIET


  Alle kan se alle billeder i galleriet - også gæster. En særlig undtagelse er dog Erotik-kategorien samt billeder som er tagget med "Nøgenhed", som man kun kan se hvis man er medlem og har tilvalgt Erotiske billeder i sin profil.


  § 3.3 HVEM KAN UPLOADE BILLEDER?


  Kun registrerede medlemmer af FotoStart kan poste billeder. Det er gratis at oprette sig som medlem.


  § 3.4a HVAD MÅ UPLOADES?


  Da dette er et fotowebsite, frabedes billeder taget af øvrige kunstværker, hvor billedets hovedformål kun er at vise dette kunstværk. Vises kunstværket i en sammenhæng, er det dog en anden sag.

  Eksempler:
 • Et billede af en tegning eller et maleri, skudt ligepå og beskåret tæt, er IKKE OK!
 • Et billede af grafitti på en mur, skudt ligepå og beskåret tæt, er IKKE OK!
 • Et billede af et broderi, skudt ligepå og beskåret tæt, er IKKE OK!
 • Et billede af grafitti på en mur, hvor forgrund (asfalt/vej/fortorv) og noget baggrund er medtaget, for at sætte muren i kontekst, ER TILLADT


  § 3.4b UPLOAD - GENERELT


  Se gældende uploadregler på siden hvor du vælger at uploade billede.


  § 3.4c UPLOAD AF HVERDAGSSKUD


  Galleriet er ikke beregnet til hverdagsskud. Ønsker du at fremvise "hverdagsskud", henvises til Snapshot-billeder.


  § 3.4d UPLOAD - EROTIK (definition)


  Af hensyn til sitets mindreårige publikum, samt det faktum at gæster kan se galleriet på nær billeder i erotikkategorien samt billeder tagget med "Nøgenhed", gælder følgende hårde definition på erotiske billeder:
 • Billeder der viser en person helt nøgen
 • Billeder der viser kønsdele helt eller delvist

  Administratorer og moderatorer kan udover denne definition, bestemme at et billedes karaktér, har for stærke erotiske undertoner til det almene galleri for gæster samt folk med fravalgt erotik, og dermed tagge billedet med "Nøgenhed" eller ændre dets kategori, uden forudgående varsel.


  § 3.4e UPLOAD - MODERERING


  Man kan komme ud for at ens billede forlanges lagt over i en anden kategori, eller helt og aldeles slettes pga. konflikt med uploadreglerne. Slettes et billede, vil man blive notificeret herom.

  Såfremt man på direkte provokerende vis gentagne gange uploader et billede til forkert kategori, kan man få sin uploadmulighed suspenderet - i værste tilfælde kan man få sin profil suspenderet, hvilket er lig med udelukkelse fra siden.


  § 3.4f UPLOAD - TRAFIKUHELD


  Idet FotoStart.dk ikke er et nyhedssite, frabedes billeder hvor ofre/implicerede/pårørende/reddere er genkendelige. Selve trafikuheldet i sig selv, må dog gerne uploades såfremt billedet ikke er i strid med de i denne paragraf førnævnte betingelser.


  § 3.4g UPLOAD - MANIPULATIONER


  For billeder uploadet til kategorien "Manipulationer" tillades der BEGRÆNSET brug af stock-billeder man ikke selv har taget. Man SKAL dog SELV have taget de billeder der er hovedelementer i manipulationen. Det forventes at uploader har tilladelse til brug af de billedelementer som uploader ikke selv har taget.


  § 3.5 KOMMENTARGIVNING


 • Udlevér aldrig adresse, telefonnummer og kreditkort oplysninger.
 • Hold en sober tone og giv kun konstruktiv kritik.
 • Lad være med at lade dig provokere; anmdeld i stedet vedkommende til os.
 • Såfremt en person er afbilledet, tolereres ikke et angreb på hans/hendes personlighed eller ydre udseende! Kommentarer såsom "Hun er godt nok grim" vil resultere i en advarsel/henstilling fra Moderator/Administrator, og evt. permanent udelukkelse fra siden.


  § 3.6 ANMELDELSE


  Ønsker man at anmelde et billede som man ikke mener hører under FotoStarts regelsæt for galleriet, eller en kommentar givet under et billede i galleriet, skal dette ske via "ANMELD"-linket øverst til højre (fremkommer når man viser et billede).


  § 3.7 DEBATTER OM AFGØRELSER?


  Eventuelle debatter om afgørelser skal foregå DIREKTE mellem bruger og Administrator/Moderator på mail eller PB, og IKKE offentligt i debatten. Det er under "Forslag til ændringer" dog tilladt at have principielle diskussioner om både FotoStart.dk's regelsæt samt indhold.

  ... ikke dermed sagt at der vil blive gjort noget alligevel - dette forum er oprettet på frivillig basis, og kører gratis...

  Administrator/ADMIN går under brugernavnet jakobdam.


  § 3.8 ÆNDRING AF REGLER


  Regelsættet kan til enhver tid ændres uden varsel. Dog vil dette altid fremgå af et indlæg fra administrator under "Generel information":
  Generel information


 •  
  Alle brugere ønskes god fornøjelse og god debat -

  Mvh.

  Jakob Dam Knudsen
  Administrator & ejer
  www.FotoStart.dk
      Støt FotoStart (donation)
  © 2006-2020 www.FotoStart.dk     |     v7.1.1     |     af Jakob Dam Knudsen     |     280 brugere online     |     REGELSÆT & HJÆLP     |     DONATION